Obsluha a údržba

Starajte sa o svojho robota, odvďačí sa vám bezproblémovou funkčnosťou

Starajte sa o svojho robota a udržujte ho vždy podľa inštrukcií v návode na použitie.
Spoločne s použitím originálneho príslušenstva iRobot tak zabezpečíte jeho dlhú
a bezproblémovú funkčnosť a životnosť.

Používanie Roomby Inštruktážne video Používanie Roomby Používanie Roomby
Ako Roomba funguje Inštruktážne video Ako Roomba funguje Ako Roomba funguje
Nabíjacia stanica Home Base Inštruktážne video Nabíjacia stanica Home Base Nabíjacia stanica Home Base
Nabíjanie batérie Inštruktážne video Nabíjanie batérie Nabíjanie batérie
Nastavenie virtuálnej steny Inštruktážne video Nastavenie virtuálnej steny Nastavenie virtuálnej steny
Nastavenie virtuálnej steny Halo Inštruktážne video Nastavenie virtuálnej steny Halo Nastavenie virtuálnej steny Halo
Kompletná údržba robota Inštruktážne video Kompletná údržba robota Kompletná údržba robota
Čistenie kamery robotického vysávača Inštruktážne video Čistenie kamery robotického vysávača Čistenie kamery robotického vysávača
Čistenie Floor Tracking senzoru Inštruktážne video Čistenie Floor Tracking senzoru Čistenie Floor Tracking senzoru
Čistenie hlavných kief Inštruktážne video Čistenie hlavných kief Čistenie hlavných kief
Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie filtra Inštruktážne video Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie filtra Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie filtra
Svietiaci indikátor plného zásobníka Inštruktážne video Svietiaci indikátor plného zásobníka Svietiaci indikátor plného zásobníka
Čistenie predného kolieska Inštruktážne video Čistenie predného kolieska Čistenie predného kolieska
Čistenie bočnej kefky Inštruktážne video Čistenie bočnej kefky Čistenie bočnej kefky
Čistenie schodových senzorov Inštruktážne video Čistenie schodových senzorov Čistenie schodových senzorov
Čistenie nabíjacích kontaktov Inštruktážne video Čistenie nabíjacích kontaktov Čistenie nabíjacích kontaktov
 • Začíname

  • Používanie Roomby

  • Ako Roomba funguje

 • Začíname

  • Používanie Roomby

   Používanie Roomby
  • Ako Roomba funguje

   Ako Roomba funguje
 • Obsluha

  • Nabíjacia stanica Home Base

  • Nabíjanie batérie

  • Nastavenie virtuálnej steny

  • Nastavenie virtuálnej steny Halo

 • Obsluha

  • Nabíjacia stanica Home Base

   Nabíjacia stanica Home Base
  • Nabíjanie batérie

   Nabíjanie batérie
  • Nastavenie virtuálnej steny

   Nastavenie virtuálnej steny
  • Nastavenie virtuálnej steny Halo

   Nastavenie virtuálnej steny Halo
 • Údržba

  • Kompletná údržba robota

  • Čistenie kamery robotického vysávača

  • Čistenie Floor Tracking senzoru

  • Čistenie hlavných kief

  • Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie filtra

  • Svietiaci indikátor plného zásobníka

  • Čistenie predného kolieska

  • Čistenie bočnej kefky

  • Čistenie schodových senzorov

  • Čistenie nabíjacích kontaktov

 • Údržba

  • Kompletná údržba robota

   Kompletná údržba robota
  • Čistenie kamery robotického vysávača

   Čistenie kamery robotického vysávača
  • Čistenie Floor Tracking senzoru

   Čistenie Floor Tracking senzoru
  • Čistenie hlavných kief

   Čistenie hlavných kief
  • Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie filtra

   Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie filtra
  • Svietiaci indikátor plného zásobníka

   Svietiaci indikátor plného zásobníka
  • Čistenie predného kolieska

   Čistenie predného kolieska
  • Čistenie bočnej kefky

   Čistenie bočnej kefky
  • Čistenie schodových senzorov

   Čistenie schodových senzorov
  • Čistenie nabíjacích kontaktov

   Čistenie nabíjacích kontaktov

Roomba 800 zhora
 • Pohľad zhora

 • Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka: Zásobník vyberiete zatlačením tlačidla a potiahnutím.
 • Nárazník: Mäkký gumený nárazník tlmí kontakt medzi Roombou a nábytkom.
 • Rukoväť: Praktická rukoväť na jednoduchý prenos medzi izbami alebo poschodiami.
 • Infračervený senzor: Roomba používa tento senzor na zistenie prítomnosti virtuálnych stien, majákov a zaparkovanie alebo spustenie cez diaľkový ovládač.
Čistiace kefy vysávača Roomba 800.
 • Pohľad zdola

 • Schodové senzory: Pre zabezpečenie bezpečnosti čistite schodové senzory Roomby každý týždeň.
 • Nabíjacie kontakty stanice Home Base: Roomba na nabitie svojej batérie využíva nabíjacie kontakty. Nabíjacie kontakty čistite každý týždeň.
 • Hlavné koliesko: Ak sa zhorší mobilita, zodvihnite Roombu a skontrolujte čistotu hlavných koliesok.
 • Predné koliesko: Predné koliesko Roomby čistite každý týždeň.
 • Bočná kefka: Čistí pozdĺž stien, nábytku a v kútoch. Jednoducho vyberateľná pomocou mince alebo skrutkovača. Raz týždenne skontrolujte, či sa pod ňou nenachádzajú namotané vlasy.
 • Hlavné kefy AeroForce®, ktoré sa nezanášajú: Dve proti sebe rotujúce hlavné kefy z odolnej gumy sú vybavené drážkami. Zachytia špinu a nečistoty zo všetkých typov podláh. Namotané vlasy očistite každé 4 mesiace.
Roomba 800 Vysokokapacitný zásobník na nečistoty
 • Vysokokapacitný zásobník na nečistoty

 • Zarážka dvierok filtra: Vždy skontrolujte, či je zarážka dobre zaistená.
 • Kryt filtra: Skontrolujte, či je kryt filtra dobre zatvorený.
 • Vysokoúčinný AeroForce® filter: Pre zaistenie výkonu vysávania, filter po každom použití vyčistite vyklepaním. Filter vymeňte každé dva mesiace.
 • Výčnelky senzorov: Výčnelky optických senzorov Dirt Detect™ Roomby sa pri častom používaní znečistia. Čistite ich každý týždeň.
Roomba 800 Tlačidlá a kontrolky
 • Tlačidlá a kontrolky

 • Ochrana pred zamotaním: Indikátor aktivovanej ochrany pred zamotaním sa rozsvieti, keď bočná kefka alebo hlavné kefy Roomby niečo namotali a snaží uvoľniť.
 • Tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ) / napájanie: Jedným stlačením tlačidla CLEAN (VYSÁVAŤ) Roombu zapnete. Opätovným stlačením tlačidla CLEAN (VYSÁVAŤ) spustíte vysávanie. Ak chcete vysávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ). Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ). Ak chcete Roombu vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ), kým sa vypnú kontrolky.
 • Detekcia viac znečistených miest: Indikátor viac znečistených miest svieti, keď Roomba zistí väčšie znečistenie a intenzívnejšie vysáva viac znečistené miesto.
 • Tlačidlo Dock (Zaparkovať): Týmto tlačidlom pošlete Roombu späť do nabíjacej základne.
 • Tlačidlo Spot (Bodové vysávanie): Roomba sa po zatlačení bude pohybovať v špirále s priemerom približne 90 centimetrov a potom späť na miesto, kde začala, čím intenzívne vyčistí koncentrované znečistenie na jednom mieste.
 • Indikátor poruchy: Indikátor poruchy bliká, keď sa vyskytne akýkoľvek problém.
Nastavenie času Inštruktážne video Nastavenie času Nastavenie času
Nastavenie jazyka v robotickom vysávači Roomba Inštruktážne video Nastavenie jazyka v robotickom vysávači Roomba Nastavenie jazyka v robotickom vysávači Roomba
Nastavenie alebo zmena plánu vysávania Inštruktážne video Nastavenie alebo zmena plánu vysávania Nastavenie alebo zmena plánu vysávania
Odstránenie plánu vysávania Inštruktážne video Odstránenie plánu vysávania Odstránenie plánu vysávania
Nabíjanie batérie Inštruktážne video Nabíjanie batérie Nabíjanie batérie
Výber režimu vysávania Inštruktážne video Výber režimu vysávania Výber režimu vysávania
Virtuálny maják pre robotické vysávače Roomba Inštruktážne video Virtuálny maják pre robotické vysávače Roomba Virtuálny maják pre robotické vysávače Roomba
Virtuálna stena Inštruktážne video Virtuálna stena Virtuálna stena
Virtuálna stena Halo Inštruktážne video Virtuálna stena Halo Virtuálna stena Halo
Nabíjacia stanica Home Base pre vysávač Roomba Inštruktážne video Nabíjacia stanica Home Base pre vysávač Roomba Nabíjacia stanica Home Base pre vysávač Roomba
Diaľkový ovládač Inštruktážne video Diaľkový ovládač Diaľkový ovládač
Čistenie hlavných kief robotického vysávača Inštruktážne video Čistenie hlavných kief robotického vysávača Čistenie hlavných kief robotického vysávača
Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie Inštruktážne video Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie
Čistenie predného kolieska Inštruktážne video Čistenie predného kolieska Čistenie predného kolieska
Čistenie bočnej kefky Inštruktážne video Čistenie bočnej kefky Čistenie bočnej kefky
Čistenie senzorov robotického vysávača Inštruktážne video Čistenie senzorov robotického vysávača Čistenie senzorov robotického vysávača
 • Obsluha

  • Nastavenie času

  • Nastavenie jazyka v robotickom vysávači Roomba

  • Nastavenie alebo zmena plánu vysávania

  • Odstránenie plánu vysávania

  • Nabíjanie batérie

  • Výber režimu vysávania

 • Obsluha

  • Nastavenie času

   Nastavenie času
  • Nastavenie jazyka v robotickom vysávači Roomba

   Nastavenie jazyka v robotickom vysávači Roomba
  • Nastavenie alebo zmena plánu vysávania

   Nastavenie alebo zmena plánu vysávania
  • Odstránenie plánu vysávania

   Odstránenie plánu vysávania
  • Nabíjanie batérie

   Nabíjanie batérie
  • Výber režimu vysávania

   Výber režimu vysávania
 • Používanie príslušenstva

  • Virtuálny maják pre robotické vysávače Roomba

  • Virtuálna stena

  • Virtuálna stena Halo

  • Nabíjacia stanica Home Base pre vysávač Roomba

  • Diaľkový ovládač

 • Používanie príslušenstva

  • Virtuálny maják pre robotické vysávače Roomba

   Virtuálny maják pre robotické vysávače Roomba
  • Virtuálna stena

   Virtuálna stena
  • Virtuálna stena Halo

   Virtuálna stena Halo
  • Nabíjacia stanica Home Base pre vysávač Roomba

   Nabíjacia stanica Home Base pre vysávač Roomba
  • Diaľkový ovládač

   Diaľkový ovládač
 • Údržba

  • Čistenie hlavných kief robotického vysávača

  • Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie

  • Čistenie predného kolieska

  • Čistenie bočnej kefky

  • Čistenie senzorov robotického vysávača

 • Údržba

  • Čistenie hlavných kief robotického vysávača

   Čistenie hlavných kief robotického vysávača
  • Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie

   Vyprázdňovanie zásobníka a čistenie
  • Čistenie predného kolieska

   Čistenie predného kolieska
  • Čistenie bočnej kefky

   Čistenie bočnej kefky
  • Čistenie senzorov robotického vysávača

   Čistenie senzorov robotického vysávača

Roomba 700 Tlačidlá a kontrolky
 • Tlačidlá a kontrolky

 • Ochrana pred zamotaním: Indikátor aktivovanej ochrany pred zamotaním sa rozsvieti, keď bočná kefka alebo hlavné kefy Roomby niečo namotali a snaží uvoľniť.
 • Tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ) / napájanie: Jedným stlačením tlačidla CLEAN (VYSÁVAŤ) Roombu zapnete. Opätovným stlačením tlačidla CLEAN (VYSÁVAŤ) spustíte vysávanie. Ak chcete vysávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ). Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ). Ak chcete Roombu vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ), kým sa vypnú kontrolky.
 • Detekcia viac znečistených miest: Indikátor viac znečistených miest svieti, keď Roomba zistí väčšie znečistenie a intenzívnejšie vysáva viac znečistené miesto.
 • Tlačidlo Dock (Zaparkovať): Týmto tlačidlom pošlete Roombu späť do nabíjacej základne.
 • Tlačidlo Spot (Bodové vysávanie): Roomba sa po zatlačení bude pohybovať v špirále s priemerom približne 90 centimetrov a potom späť na miesto, kde začala, čím intenzívne vyčistí koncentrované znečistenie na jednom mieste.
 • Indikátor poruchy: Indikátor poruchy bliká, keď sa vyskytne akýkoľvek problém.
Spodná časť vysávača Roomba série 700.
 • Pohľad zdola

 • Schodové senzory: Pre zabezpečenie bezpečnosti čistite schodové senzory Roomby každý týždeň.
 • Nabíjacie kontakty stanice Home Base: Roomba na nabitie svojej batérie využíva nabíjacie kontakty. Nabíjacie kontakty čistite každý týždeň.
 • Bočná kefka: Čistí pozdĺž stien, nábytku a v kútoch. Jednoducho vyberateľná pomocou mince alebo skrutkovača. Raz týždenne skontrolujte, či sa pod ňou nenachádzajú namotané vlasy.
 • Hlavné koliesko: Ak sa zhorší mobilita, zodvihnite Roombu a skontrolujte čistotu hlavných koliesok.
 • Predné koliesko: Predné koliesko Roomby čistite každý týždeň.
Pohľad z boku na vysávač Roomba 700.
 • Pohľad zboku

 • Nabíjací konektor: Slúži na priame nabíjanie Roomby cez sieťový adaptér.
 • Vysokokapacitný zásobník na nečistoty: Pomocou dvoch filtrov zachytáva aj tie najjemnejšie nečistoty a prach. Filtre vymeňte každé dva mesiace.
 • Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka: Zásobník vyberiete zatlačením tlačidla a potiahnutím.
 • Rukoväť: Praktická rukoväť na jednoduchý prenos medzi izbami alebo poschodiami.
 • Infračervený senzor: Roomba používa tento senzor na zistenie prítomnosti virtuálnych stien, majákov a zaparkovanie alebo spustenie cez diaľkový ovládač.
Roomba 700 Hlavne kefy
 • Hlavné kefy

 • Ložisko kief: Aspoň raz týždenne skontrolujte, či sa pod ložiskami kief nenachádzajú namotané vlasy a očistite ich.
 • Kryt kief: Skontrolujte, či je kryt kief dobre zatvorený.
 • Zarážka krytu kief: Vždy skontrolujte, či sú zarážky dobre zaistené.
 • Gumená kefa: Pri vysávaní kobercov slúži na vyklepanie prachu z koberca.
 • Štetinová kefa: Dôkladne zbiera dlhé vlasy a pri vysávaní kobercov prečeše jednotlivé vlákna a vytiahne prach aj z hĺbky koberca.
Spustenie robotického vysávača od značky iRobot Inštruktážne video Spustenie robotického vysávača od značky iRobot Spustenie robotického vysávača od značky iRobot
Vysávanie koberca robotom Inštruktážne video Vysávanie koberca robotom Vysávanie koberca robotom
Ako Roomba funguje Inštruktážne video Ako Roomba funguje Ako Roomba funguje
Nastavenie času a plánovanie vysávania Inštruktážne video Nastavenie času a plánovanie vysávania Nastavenie času a plánovanie vysávania
Nabíjanie batérie robotického vysávača Inštruktážne video Nabíjanie batérie robotického vysávača Nabíjanie batérie robotického vysávača
Robotický vysávač sa vyhne aj schodom Inštruktážne video Robotický vysávač sa vyhne aj schodom Robotický vysávač sa vyhne aj schodom
iRobot Roomba série 700 vysáva podlahu aj koberec Inštruktážne video iRobot Roomba série 700 vysáva podlahu aj koberec iRobot Roomba série 700 vysáva podlahu aj koberec
Virtuálna stena Inštruktážne video Virtuálna stena Virtuálna stena
Nabíjacia stanica Home Base Inštruktážne video Nabíjacia stanica Home Base Nabíjacia stanica Home Base
Diaľkový ovládač Inštruktážne video Diaľkový ovládač Diaľkový ovládač
Čistenie Roomby Inštruktážne video Čistenie Roomby Čistenie Roomby
Výmena batérie Inštruktážne video Výmena batérie Výmena batérie
 • Začíname

  • Spustenie robotického vysávača od značky iRobot

  • Vysávanie koberca robotom

  • Ako Roomba funguje

 • Začíname

  • Spustenie robotického vysávača od značky iRobot

   Spustenie robotického vysávača od značky iRobot
  • Vysávanie koberca robotom

   Vysávanie koberca robotom
  • Ako Roomba funguje

   Ako Roomba funguje
 • Obsluha

  • Nastavenie času a plánovanie vysávania

  • Nabíjanie batérie robotického vysávača

  • Robotický vysávač sa vyhne aj schodom

 • Obsluha

  • Nastavenie času a plánovanie vysávania

   Nastavenie času a plánovanie vysávania
  • Nabíjanie batérie robotického vysávača

   Nabíjanie batérie robotického vysávača
  • Robotický vysávač sa vyhne aj schodom

   Robotický vysávač sa vyhne aj schodom
 • Používanie príslušenstva

  • iRobot Roomba série 700 vysáva podlahu aj koberec

  • Virtuálna stena

  • Nabíjacia stanica Home Base

  • Diaľkový ovládač

 • Používanie príslušenstva

  • iRobot Roomba série 700 vysáva podlahu aj koberec

   iRobot Roomba série 700 vysáva podlahu aj koberec
  • Virtuálna stena

   Virtuálna stena
  • Nabíjacia stanica Home Base

   Nabíjacia stanica Home Base
  • Diaľkový ovládač

   Diaľkový ovládač
 • Údržba

  • Čistenie Roomby

 • Údržba

  • Čistenie Roomby

   Čistenie Roomby
 • Podpora

  • Výmena batérie

 • Podpora

  • Výmena batérie

   Výmena batérie

Ovládanie vysávača Roomba.
 • Tlačidlá a kontrolky

 • Tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ) / napájanie: Jedným stlačením tlačidla CLEAN (VYSÁVAŤ) Roombu zapnete. Opätovným stlačením tlačidla CLEAN (VYSÁVAŤ) spustíte vysávanie. Ak chcete vysávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ). Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ). Ak chcete Roombu vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo CLEAN (VYSÁVAŤ), kým sa vypnú kontrolky.
 • Detekcia viac znečistených miest: Indikátor viac znečistených miest svieti, keď Roomba zistí väčšie znečistenie a intenzívnejšie vysáva viac znečistené miesto.
 • Tlačidlo Dock (Zaparkovať): Týmto tlačidlom pošlete Roombu späť do nabíjacej základne.
 • Tlačidlo Spot (Bodové vysávanie): Roomba sa po zatlačení bude pohybovať v špirále s priemerom približne 90 centimetrov a potom späť na miesto, kde začala, čím intenzívne vyčistí koncentrované znečistenie na jednom mieste.
 • Indikátor poruchy: Indikátor poruchy bliká, keď sa vyskytne akýkoľvek problém.
Spodná časť vysávača Roomba série 600.
 • Pohľad zdola

 • Schodové senzory: Pre zabezpečenie bezpečnosti čistite schodové senzory Roomby každý týždeň.
 • Nabíjacie kontakty stanice Home Base: Roomba na nabitie svojej batérie využíva nabíjacie kontakty. Nabíjacie kontakty čistite každý týždeň.
 • Bočná kefka: Čistí pozdĺž stien, nábytku a v kútoch. Jednoducho vyberateľná pomocou mince alebo skrutkovača. Raz týždenne skontrolujte, či sa pod ňou nenachádzajú namotané vlasy.
 • Hlavné koliesko: Ak sa zhorší mobilita, zodvihnite Roombu a skontrolujte čistotu hlavných koliesok.
 • Predné koliesko: Predné koliesko Roomby čistite každý týždeň.
Pohľad zboku na vysávač iRobot Roomba 600.
 • Pohľad zboku

 • Nabíjací konektor: Slúži na priame nabíjanie Roomby cez sieťový adaptér.
 • Zásobník na nečistoty: Pomocou filtra zachytáva nečistoty a prach. Filter vymeňte každé dva mesiace.
 • Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka: Zásobník vyberiete zatlačením tlačidla a potiahnutím.
 • Rukoväť: Praktická rukoväť na jednoduchý prenos medzi izbami alebo poschodiami.
 • Infračervený senzor: Roomba používa tento senzor na zistenie prítomnosti virtuálnych stien, majákov a zaparkovanie alebo spustenie cez diaľkový ovládač.
Roomba 600 Hlavne kefy
 • Hlavné kefy

 • Nástroj na čistenie štetinovej kefy: S jeho pomocou je očistenie kefy od namotaných vlasov a chlpov maximálne jednoduché a pohodlné. Hlavné kefy čistite aspoň raz týždenne.
 • Bočná kefka: Čistí pozdĺž stien, nábytku a v kútoch. Jednoducho vyberateľná pomocou mince alebo skrutkovača. Raz týždenne skontrolujte, či sa pod ňou nenachádzajú namotané vlasy.
 • Kryt kief: Skontrolujte, či je kryt kief dobre zatvorený.
 • Zarážka krytu kief: Vždy skontrolujte, či sú zarážky dobre zaistené.
 • Gumená kefa: Pri vysávaní kobercov slúži na vyklepanie prachu z koberca.
 • Štetinová kefa: Dôkladne zbiera dlhé vlasy a pri vysávaní kobercov prečeše jednotlivé vlákna a vytiahne prach aj z hĺbky koberca.

Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu iRobot Braav Inštruktážne video Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu iRobot Braav Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu iRobot Braav
Systém čistenia Braava jet™ Inštruktážne video Systém čistenia Braava jet™ Systém čistenia Braava jet™
Výber správnej čistiacej podložky Inštruktážne video Výber správnej čistiacej podložky Výber správnej čistiacej podložky
Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu Inštruktážne video Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu
Súčiastky robotického mopu Braava jet Inštruktážne video Súčiastky robotického mopu Braava jet Súčiastky robotického mopu Braava jet
Režim virtuálnej steny Virtual Wall® Inštruktážne video Režim virtuálnej steny Virtual Wall® Režim virtuálnej steny Virtual Wall®
Uvoľnenie čistiacej podložky Inštruktážne video Uvoľnenie čistiacej podložky Uvoľnenie čistiacej podložky
Kompletná údržba robota Inštruktážne video Kompletná údržba robota Kompletná údržba robota
Čistenie filtra zásobníka Inštruktážne video Čistenie filtra zásobníka Čistenie filtra zásobníka
Čistenie rozprasovacej trysky Inštruktážne video Čistenie rozprasovacej trysky Čistenie rozprasovacej trysky
Starostlivosť o mop Inštruktážne video Starostlivosť o mop Starostlivosť o mop
Čistenie schodových senzorov Inštruktážne video Čistenie schodových senzorov Čistenie schodových senzorov
Riešenie problémov s čistiacou podložkou robotického mopu Inštruktážne video Riešenie problémov s čistiacou podložkou robotického mopu Riešenie problémov s čistiacou podložkou robotického mopu
Riešenie problémov s pohybom robota Inštruktážne video Riešenie problémov s pohybom robota Riešenie problémov s pohybom robota
 • Začíname

  • Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu iRobot Braav

  • Systém čistenia Braava jet™

  • Výber správnej čistiacej podložky

 • Začíname

  • Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu iRobot Braav

   Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu iRobot Braav
  • Systém čistenia Braava jet™

   Systém čistenia Braava jet™
  • Výber správnej čistiacej podložky

   Výber správnej čistiacej podložky
 • Obsluha

  • Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu

  • Súčiastky robotického mopu Braava jet

  • Režim virtuálnej steny Virtual Wall®

  • Uvoľnenie čistiacej podložky

 • Obsluha

  • Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu

   Naplnenie a vyprázdnenie zásobníka robotického mopu
  • Súčiastky robotického mopu Braava jet

   Súčiastky robotického mopu Braava jet
  • Režim virtuálnej steny Virtual Wall®

   Režim virtuálnej steny Virtual Wall®
  • Uvoľnenie čistiacej podložky

   Uvoľnenie čistiacej podložky
 • Údržba

  • Kompletná údržba robota

  • Čistenie filtra zásobníka

  • Čistenie rozprasovacej trysky

  • Starostlivosť o mop

  • Čistenie schodových senzorov

 • Údržba

  • Kompletná údržba robota

   Kompletná údržba robota
  • Čistenie filtra zásobníka

   Čistenie filtra zásobníka
  • Čistenie rozprasovacej trysky

   Čistenie rozprasovacej trysky
  • Starostlivosť o mop

   Starostlivosť o mop
  • Čistenie schodových senzorov

   Čistenie schodových senzorov
 • Podpora

  • Riešenie problémov s čistiacou podložkou robotického mopu

  • Riešenie problémov s pohybom robota

 • Podpora

  • Riešenie problémov s čistiacou podložkou robotického mopu

   Riešenie problémov s čistiacou podložkou robotického mopu
  • Riešenie problémov s pohybom robota

   Riešenie problémov s pohybom robota

Ovládanie robotického mopu Braava.
 • Tlačidlá a kontrolky

 • Tlačidlo vlhkého mopovania: Pre vlhké mopovanie s modrou čistiacou handričkou z mikrovlákna Pro Clean. Jedným stlačením spustíte mopovanie. Stlačením počas mopovania mopovanie pozastavíte. Svieti na modro: je aktívny režim vlhkého mopovania. Bliká na modro: režim vlhkého mopovania je pozastavený.
 • Indikátory navigačného systému: Signalizujú zapojenie systému iAdapt 2.0. Jeden indikátor bliká na modro: nadväzuje sa spojenie s navigačnou kockou. Jeden až tri indikátory svietia na modro: Braava je úspešne pripojená k navigačnej kocke.
 • Tlačidlo napájania: Jedným zatlačením zapnete Braavu. Zatlačením a pridržaním na 2 sekundy Braavu vypnete. Svieti na modro: Braava je zapnutá. Bliká na červeno: batéria je takmer vybitá. Svieti na červeno: Batéria je vybitá a je potrebné ju nabiť.
 • Tlačidlo suchého mopovania: Pre suché mopovanie s bielou handričkou z mikrovlákna. Jedným stlačením spustíte mopovanie. Stlačením počas mopovania mopovanie pozastavíte. Svieti na modro: je aktívny režim mopovania. Bliká na modro: režim mopovania je pozastavený.
Braava Vysokokapacitný zásobník na nečistoty
 • Pohľad zdola

 • Nabíjací konektor: Pripojte nabíjací adaptér pre nabitie batérie Braavy.
 • Viacúčelová čistiaca hlava: Je magneticky upevnená k telu robota, preto je zakladanie a výmena mopovacích handričiek z mikrovlákna úplne jednoduchá.
 • Prechodové podlahové senzory: Pomocou senzorov sa Braava vyhýba schodom a vyvýšeným miestam a nespadne z nich.
 • Kolieska s protišmykovým povrchom: Vďaka špeciálnemu povrchu koliesok sa na nich nezachytáva znečistenie a takisto nezanechávajú stopy. Malá drážka vedľa kolieska umožňuje prístup pomocou pinzety alebo nožníc, ak je potrebné uvoľniť a odstrániť namotané vlasy a iné nečistoty.
Čistiace hlavy a handričky z robotického mopu.
 • Čistiace hlavy a handričky

 • Handrička určená na suché mopovanie: Biele handričky z mikrovlákna sú určené pre suché mopovanie s viacúčelovou čistiacou hlavou. Handričky je možné opakovane oprať a viacnásobne používať.
 • Kryt plniaceho otvoru: Slúži na uzavretie zásobníka na tekutinu čistiacej hlavy Pro Clean.
 • Handrička určená na vlhké mopovanie: Modré handričky z mikrovlákna sú určené na vlhké mopovanie pri použití čistiacej hlavy s nádržkou Pro Clean. Handričku sa odporúča pred použitím navlhčiť. Je možné ju oprať a viacnásobne používať.
 • Čistiaca hlava Pro Clean: Počas mopovania dávkuje prostredníctvom knôtu zo zásobníka kvapalinu, aby čistiaca handrička ostala dlhšie navlhčená.
 • Knôt: Slúži na prepúšťanie kvapaliny do mopovacej handričky počas celého cyklu vlhkého mopovania.
Braava Tlačidlá a kontrolky
 • Nabíjacia stanica Turbo a iAdapt 2.0

 • Nabíjací adaptér: Nabíja Braavu priamo cez nabíjací konektor na spodnej časti robota.
 • Nabíjacie kontakty: Nabíjacie kontakty slúžia na nabitie Braavy jednoduchým vložením do nabíjacej stanice Turbo.
 • Navigačná kocka: Funguje ako maják, ktorý vysiela signál navigujúci Braavu pri mopovaní. Pri mopovaní si Braava vytvára mapu priestoru a rozoznáva steny, prekážky a schody, ktorým sa vyhýba.
 • Nabíjacia stanica Turbo: Pomocou nej je možné vybrané modely Braava nabiť jednoducho už za dve hodiny.
Používanie Braavy Inštruktážne video Používanie Braavy Používanie Braavy
Zloženie handričky z robotického mopu Inštruktážne video Zloženie handričky z robotického mopu Zloženie handričky z robotického mopu
Práca s Pro-Clean čistiacou hlavou Inštruktážne video Práca s Pro-Clean čistiacou hlavou Práca s Pro-Clean čistiacou hlavou
Používanie navigačnej kocky Inštruktážne video Používanie navigačnej kocky Používanie navigačnej kocky
Nabíjanie v nabíjacej stanici Turbo Charge Inštruktážne video Nabíjanie v nabíjacej stanici Turbo Charge Nabíjanie v nabíjacej stanici Turbo Charge
Spustenie robotického mopu Braava Jet Inštruktážne video Spustenie robotického mopu Braava Jet Spustenie robotického mopu Braava Jet
Používanie funkcie Cube to Cube Inštruktážne video Používanie funkcie Cube to Cube Používanie funkcie Cube to Cube
 • Začíname

  • Používanie Braavy

 • Začíname

  • Používanie Braavy

   Používanie Braavy
 • Obsluha

  • Zloženie handričky z robotického mopu

  • Práca s Pro-Clean čistiacou hlavou

  • Používanie navigačnej kocky

  • Nabíjanie v nabíjacej stanici Turbo Charge

  • Spustenie robotického mopu Braava Jet

  • Používanie funkcie Cube to Cube

 • Obsluha

  • Zloženie handričky z robotického mopu

   Zloženie handričky z robotického mopu
  • Práca s Pro-Clean čistiacou hlavou

   Práca s Pro-Clean čistiacou hlavou
  • Používanie navigačnej kocky

   Používanie navigačnej kocky
  • Nabíjanie v nabíjacej stanici Turbo Charge

   Nabíjanie v nabíjacej stanici Turbo Charge
  • Spustenie robotického mopu Braava Jet

   Spustenie robotického mopu Braava Jet
  • Používanie funkcie Cube to Cube

   Používanie funkcie Cube to Cube

scooba tlacidla a kontrolky
 • Pohľad zhora

 • Nabíjací konektor: Ak chcete Scoobu nabiť, pripojte nabíjací adaptér k nabíjaciemu konektoru.
 • Rukoväť: Robota je možné prenášať pomocou praktickej rukoväte.
 • Infračervený senzor: Scooba používa tento senzor na zistenie prítomnosti virtuálnych stien a na komunikáciu s nimi.
 • Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka: Stlačením tohto tlačidla uvoľníte zásobník z robota.
 • USB konektor: Tento USB konektor je možné (podľa potreby) použiť na aktualizáciu firmvéru robota.
Scooba zdola
 • Pohľad zdola

 • Kryt batérie: Ak chcete vložiť alebo vytiahnuť k batériu Scooby, použitím mince otvorte kryt batérie.
 • Nabíjacie kontakty: Scooba využíva tieto kontakty na nabíjanie pomocou nabíjacieho a sušiaceho držiaka Scooba DryDock.
 • Čistiaca hlava: Čistiaca hlava sa skladá z trysiek na nanášanie čistiaceho roztoku, rotujúcej čistiacej kefy a podtlakovej stierky na prebytočnú vlhkosť.
 • Kefa na suché nečistoty: Kefa na suché nečistoty pozametá nečistoty z podlahy ako prípravu na umývanie. Scooba však nenahradí vysávač a pred každým umývaním Scoobou odporúčame povysávať.
 • Otvor na suché nečistoty: Suché nečistoty sú umiestnené do zásobníka. Scooba však nenahradí vysávač a pred každým umývaním Scoobou odporúčame povysávať.
 • Predné koliesko: Toto koliesko pomáha Scoobe pri pohybe do rôznych smerov. Opatrným ťahom von ho vytiahnite a odstráňte zachytené vlasy alebo nečistoty.
 • Rotujúca kefa: Kefa počas umývania rotuje rýchlosťou viac ako 600 otáčok / minútu. Dôkladne vydrhne zaschnuté škvrny a nečistoty.
 • Kryt čistiacej hlavy: Po otvorení krytu čistiacej hlavy vytiahnete rotujúcu kefu a môžete ju očistiť. Ak chcete otvoriť kryt čistiacej hlavy, stlačte žltú západku.
 • Trysky na nanášanie čistiaceho roztoku: Trysky nanášajú na podlahu roztok čistej vody a čistiaceho prostriedku.
 • Podtlaková stierka: Gumená stierka určená na zotretie prebytočnej vlhkosti z podlahy. Dbajte na očistenie celej čistiacej hlavy po každom použití Scooby.
Scooba Cistiace hlavy a handricky
 • Zásobník

 • Uzáver nádržky na čistú vodu: Otvorte nádržku na čistú vodu otočením uzáveru proti smeru pohybu hodinových ručičiek a naplňte nádržku čistou studenou vodou. Uzáver je tiež možné použiť ako odmerku na originálny čistiaci prostriedok iRobot Hard Floor Cleaner.
 • Uzáver nádržky na znečistenú vodu: Otvorte nádržku na znečistenú vodu otočením uzáveru proti smeru pohybu hodinových ručičiek a po ukončení umývania vylejte znečistenú vodu a zásobník vypláchnite.
Scooba Nabijacia stanica Turbo a Northstar
 • Tlačidlá a kontrolky

 • Kontrolka batérie: Kontrolka batérie vás informuje o stave nabitia batérie. Keď sa farba kontrolky zmení na červenú alebo žltú, Scoobu nabite. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, Scooba je pripravené na prácu!
 • Tlačidlo CLEAN (VYČISTIŤ)/napájanie: Keď je Scooba vypnutá, stlačením tlačidla ju zapnite. Keď je Scooba zapnutá, stlačením tlačidla spustite umývací cyklus.
 • Tlačidlo Informácia: Po stlačení tlačidla Informácia si môžete vypočuť informácie o aktuálnom stave Scooby a informácie o spôsobe jej používania.
 • LED kontrolky ukazovateľa priebehu čistenia: LED kontrolky sa budú postupne rozsvecovať a informovať vás o priebehu vybratého cyklu umývania.
 • Tlačidlo pre určenie veľkosti miestnosti: Stlačením tlačidla veľkosti miestnosti môžete prepínať medzi cyklami v malej alebo veľkej miestnosti.
Vloženie batérie do robotického vysávača Roomba Inštruktážne video Vloženie batérie do robotického vysávača Roomba Vloženie batérie do robotického vysávača Roomba
Nastavenie jazyka na vysávači Roomba Inštruktážne video Nastavenie jazyka na vysávači Roomba Nastavenie jazyka na vysávači Roomba
Nastavenie virtuálnej steny Inštruktážne video Nastavenie virtuálnej steny Nastavenie virtuálnej steny
Naplnenie zásobníka Inštruktážne video Naplnenie zásobníka Naplnenie zásobníka
Výber dĺžky umývacieho cyklu Inštruktážne video Výber dĺžky umývacieho cyklu Výber dĺžky umývacieho cyklu
Vyprázdnenie zásobníka robotického vysávača Roomba Inštruktážne video Vyprázdnenie zásobníka robotického vysávača Roomba Vyprázdnenie zásobníka robotického vysávača Roomba
Opätovné založenie čistiacej hlavy robotického vysávača Inštruktážne video Opätovné založenie čistiacej hlavy robotického vysávača Opätovné založenie čistiacej hlavy robotického vysávača
Čistenie vlasov z ložísk kefy Inštruktážne video Čistenie vlasov z ložísk kefy Čistenie vlasov z ložísk kefy
Opätovné založenie čistiacej hlavy Inštruktážne video Opätovné založenie čistiacej hlavy Opätovné založenie čistiacej hlavy
 • Pred použitím

  • Vloženie batérie do robotického vysávača Roomba

  • Nastavenie jazyka na vysávači Roomba

  • Nastavenie virtuálnej steny

  • Naplnenie zásobníka

  • Výber dĺžky umývacieho cyklu

 • Pred použitím

  • Vloženie batérie do robotického vysávača Roomba

   Vloženie batérie do robotického vysávača Roomba
  • Nastavenie jazyka na vysávači Roomba

   Nastavenie jazyka na vysávači Roomba
  • Nastavenie virtuálnej steny

   Nastavenie virtuálnej steny
  • Naplnenie zásobníka

   Naplnenie zásobníka
  • Výber dĺžky umývacieho cyklu

   Výber dĺžky umývacieho cyklu
 • Údržba po použití

  • Vyprázdnenie zásobníka robotického vysávača Roomba

  • Opätovné založenie čistiacej hlavy robotického vysávača

  • Čistenie vlasov z ložísk kefy

  • Opätovné založenie čistiacej hlavy

 • Údržba po použití

  • Vyprázdnenie zásobníka robotického vysávača Roomba

   Vyprázdnenie zásobníka robotického vysávača Roomba
  • Opätovné založenie čistiacej hlavy robotického vysávača

   Opätovné založenie čistiacej hlavy robotického vysávača
  • Čistenie vlasov z ložísk kefy

   Čistenie vlasov z ložísk kefy
  • Opätovné založenie čistiacej hlavy

   Opätovné založenie čistiacej hlavy