FAQ

Funguje stanica Clean Base aj s predchádzajúcimi modelmi Roomba?

Nie. Automatická vyprázdňovacia stanica Clean Base funguje iba s modelom Roomba i7. Roomba i7 je vybavená špeciálnym zásobníkom na nečistoty, ktorý dokáže so stanicou Clean Base spolupracovať.