FAQ

Je možné v aplikácii iRobot HOME nastaviť slovenčinu?

Bohužiaľ, aplikácia iRobot HOME aktuálne neobsahuje slovenčinu. V prípade zariadení s operačným systémom Android bude automaticky nastavený ako jazyk aplikácie čestina. V prípade zariadení s iOS bude automaticky nastavená angličtina. Pokiaľ chcete v aplikácii iRobot HOME v zariadení s operačným systémom iOS zmeniť jazyk aplikácie na češtinu, je potrebné pridať v nastaveniach zariadenia nový jazyk – češtinu. Pridanie nového jazyka nájdete v Nastaveniach – Všeobecné – Jazyk a región – Preferované poradie jazykov. Tu pridajte nový jazyk čeština, ale slovenčinu si ponechajte ako prioritný jazyk. Jazyk aplikácie iRobot HOME sa po pripadaní nového jazyka automaticky zmení na češtinu.

Potom môžete v Nastaveniach – Všeobecné – Klávesnica – Klávesnice odstrániť Českú klávesnicu, čo nastavenia jazyka neovplyvní.