Je možné v aplikácii iRobot HOME nastaviť slovenčinu?

Bohužiaľ, aplikácia iRobot HOME aktuálne neobsahuje slovenčinu. Je však možné nastaviť český jazyk.

V prípade zariadení s operačným systémom Android bude automaticky nastavený ako jazyk aplikácie čeština. Toto nastavenie je možné tiež zmeniť v menu aplikácie cez možnosť nastavení.

V prípade zariadení s iOS bude automaticky nastavená angličtina. Aktuálne je k dispozícii pre zariadenia iOS iba čeština. Pokiaľ chcete zmeniť v aplikácii iRobot HOME v zariadení s operačným systémom iOS jazyk aplikácie na češtinu, táto zmena sa nenastavuje v aplikácii, ale priamo v nastaveniach operačného systému iOS. V nastaveniach systému iOS je potrebné pridať nový jazyk – češtinu. Pridanie nového jazyka nájdete v Nastaveniach operačného systému – Všeobecné – Jazyk a región – Preferované poradie jazykov. Tu pridajte nový jazyk čeština, ale slovenčinu si ponechajte ako prioritný jazyk. Jazyk aplikácie iRobot HOME sa po pridaní nového jazyka automaticky zmení na češtinu.

Potom môžete v nastaveniach – Všeobecné – Klávesnica – Klávesnice odstrániť českú klávesnicu, čo nastavenia jazyka neovplyvní.

S každým nákupom u nás získate