Ako v aplikácii iRobot HOME vyberiem novú sieť?

Ak ste ešte vášho robota nepripojili
Roomba sa počas procesu pripojenia k Wi-Fi vždy pripojí k sieti, ktorú aktuálne používa vaše mobilné zariadenie.
Ak si prajete Roombu pripojiť k inej sieti, vaše mobilné zariadenie pripojte k požadovanej sieti ešte pred začiatkom pripájania Roomby k Wi-Fi.

Ak ste už vášho robota pripojili
Pre zmenu Wi-Fi siete, ktorú Roomba aktuálne používa použite tieto kroky:

  1. Pripojte vaše mobilné zariadenie k vami požadovanej sieti.
  2. Na základnej obrazovke („CLEAN“) v aplikácii iRobot HOME vyberte  faq moznostiMore (Viac) → faq nastavenia.jpg  Wi-Fi Settings (Nastavenia Wi-Fi), vyberte vami požadovanú sieť a ak je to potrebné, zadajte heslo do Wi-Fi siete.

 

S každým nákupom u nás získate