Ako sa dostanem do nastavení môjho routera?

Do nastavení vášho routera sa môžete dostať zadaním IP adresy do adresného riadka vášho internetového prehliadača.

router

Východiskovú IP adresu vášho routera tiež nájdete v jeho dokumentácii. Pomocou nasledovných krokov nájdete IP adresu vášho routera cez počítač:

PC (operačný systém Windows)

  1. Otvorte okno príkazového riadku nasledovne: Start → All Programs (Všetky programy) → Accessories (Príslušenstvo) → Command Prompt (Príkazový riadok).
  2. V okne príkazového riadku napíšte „ipconfig“ a stlačte Enter na klávesnici.
  3. Hľadajte „Default Gateway (Predvolená brána)“ a korešpondujúcu IP adresu.

Mac (operačný systém Mac OS)

Otvorte Preferencie systému. Nájdete ich v wifi apple2  Apple menu.

Vyberte Network (Sieť) → Advanced → TCP/IP. Použite IP adresu zobrazenú ako „Router“.

S každým nákupom u nás získate