Krok č. 1 - Potvrdenie Wi-Fi siete

Počas procesu pripojenia Roomby k Wi-Fi pripojí mobilné zariadenie Roombu na tú istú sieť, ktorú používa aj samotné mobilné zariadenie. Uistite sa, že váš router je zapojený a že ste v prostredí s dobrým pokrytím Wi-Fi signálu. Prejdite do nastavení vášho mobilného zariadenia a pripojte ho k požadovanej Wi-Fi sieti ešte pred začiatkom procesu pripojenia.

Ak aplikácia iRobot HOME vyžaduje pripojenie k sieti Wi-Fi, hoci je vaša Wi-Fi sieť zobrazená v zozname sietí, skontrolujte, či je zobrazená ikona wifi wifi Wi-Fi signálu v ľavom hornom rohu displeja vášho mobilného zariadenia. Ak tam táto ikona nie je, znamená to, že nie ste pripojený k žiadnej Wi-Fi sieti.

faq4 1 1
„V nastaveniach mobilného zariadenie je zobrazený názov vašej Wi-Fi siete, ale ikona v hornom ľavom rohu displeja Wi-Fi nie je zobrazená”

V prípade tohto problému prejdite do nastavení vášho mobilného zariadenia a zapnite a vypnite „Letový režim“. Ak sa aj napriek tomuto kroku ikona Wi-Fi signálu v ľavom hornom rohu nezobrazí, reštartujte svoje mobilné zariadenie. Po tom, ako sa ikona Wi-Fi signálu zobrazí, otvorte aplikáciu iRobot HOME a proces pripojenia Roomby do Wi-Fi začnite odznova.

Ak problém pretrváva, reštartujte svoj router.

 

S každým nákupom u nás získate