Krok č. 5 – Aplikácia iRobot HOME sa nevie pripojiť k Roombe v zozname mojich Wi-Fi sietí

Ak sa vám vo vašom mobilnom zariadení podarilo pripojiť v zozname Wi-Fi sietí k vašej Roombe, ale aplikácia iRobot HOME sa k Roombe pripojiť nedokáže, prejdite do Nastavení vášho mobilného zariadenia a zapnite a vypnite „Letový režim“.

Ak problém pretrváva, resetujte robota, zavrite aplikáciu iRobot HOME a zopakujte celý proces nastavenia odznova.

S každým nákupom u nás získate