Krok č. 2 – Aktivovanie pripojenia Roomby

Ak po stlačení tlačidiel pri aktivovaní pripojenia Roomby nezaznie žiadny tón, použite nasledovné kroky na vyriešenie tohto problému.

  1. Uistite sa, že nabíjacia stanica je zapojená do elektrickej siete.
  2. Uistite sa, že vaša Roomba je pripojená k nabíjacej stanici.
  3. Ak kontrolky Roomby nesvietia, stlačte tlačidlo CLEAN , aby ste Roombu zapli.
  4. Skúste znova aktivovať pripojenie Roomby stlačením a podržaním tlačidiel wifi domcek DOCK a wifi spotSPOT po oboch stranách tlačidla CLEAN.

Ak problém pretrváva, resetujte robota, zavrite aplikáciu iRobot HOME a zopakujte celý proces nastavenia odznova.

S každým nákupom u nás získate