Kompatibilita s Wi-Fi sieťami

Roomba používa frekvenciu 802.11 na 2,4 GHz. Roomba nepodporuje 5 GHz siete a k takýmto sieťami ju nebude možné úspešne pripojiť. 

Skontrolujte, či používate správne nastavenia vašej Wi-Fi siete:

  • Musíte používať kompatibilný router. Kliknite tu pre zoznam kompatibilných routerov.
  • Radio Mode = 2,4 GHz alebo 2,4/5 GHz.
  • Nepoužívate VPN (Virtuálna privátna sieť) alebo Proxy Server.
  • Váš router nemá vypnuté Wi-Fi.
  • Váš router podporuje IPv4.
  • Protokol = N (B/G) Compatible.
  • Rozsah kanála je 20 MHz alebo AUTO.
  • Roomby zakúpené v USA budú komunikovať len s routermi, ktoré vysielajú na kanáloch 1-11. Roomby zakúpené mimo USA sú kompatibilné s kanálmi 1-13.
  • Ak používate zosilňovače Wi-Fi signálu, názov siete (SSID) a heslo musia byť rovnaké, ako pre primárnu sieť.

Ak používate 2,4/5 GHz kombinovanú sieť a máte problém s pripojením Roomby, prepnite router na 2,5 GHz sieť. Keď Roombu pripojíte k Wi-Fi, môžete prepnúť nastavene siete naspäť.

S každým nákupom u nás získate