Aplikácia iRobot HOME zobrazuje „Prosím zadajte nasledujúcu MAC adresu do zoznamu MAC adries vo vašom routeri.“

Táto správa sa zobrazí, ak ste v Advanced Options (Pokročilé nastavenia) počas pripájania Roomby k Wi-Fi zvolili MAC adresu. Prejdite do nastavení vášho routera a pridajte Roombu (uvedenú MAC adresu) do zoznamu povolených MAC adries.

S každým nákupom u nás získate