Aplikácia iRobot HOME zobrazuje „Aktualizuje sa softvér“

Ak počas pripojenia Roomby v nabíjacej stanici bliká tlačidlo CLEAN, znamená to, že sa aktualizuje softvér. Nechajte proces dokončiť, než začnete robota používať. Môže to trvať do 10 minút.

Ak sa táto hláška objaví, keď sa sťahuje jazykový balíček, použite nasledovné kroky pre vyriešenie:

  1. Stlačte a podržte tlačidlo CLEAN po dobu 10 sekúnd, kým sa všetky kontrolky nerozsvietia. Keď tlačidlo uvoľníte, budete počuť sériu tónov.
  2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo CLEAN ešte raz a čakajte 5 sekúnd.
  3. Otvorte aplikáciu iRobot HOME a zvoľte faq moznosti2 Viac možnostífaq nastavenia2.jpg NastaveniaJazyk robota pre zvolenie vami požadovaného jazyka a skúste znova.

S každým nákupom u nás získate