FAQ

Aké čistiace prostriedky môžem použiť v robotickom umývači Scooba?

Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití originálneho čistiaceho prostriedku , ktorý je šetrný k robotu, nepoškodí ho a zároveň odstraňuje až 99,3% baktérií, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnosti.

Môžete tiež použiť neagresívne prípravky, ktoré nepenia. Treba brať do úvahy koncentráciu čistiaceho prostriedku, pokiaľ by bola koncentrácia vysoká, po umývaní robotom môžu ostať na podlahe viditeľné stopy alebo fľaky. Preto si vždy prečítajte návod na použitie čistiaceho prostriedku a prispôsobte koncentráciu objemu nádržky, ktorá je 0,75 l.

Nikdy nepoužívajte ocot, ktorý môže poškodiť robota.