FAQ

Ako zresetovať robota Roomba do výrobných nastavení?

Vytiahnite robota z nabíjacej stanice a v zapnutom stave:

Reset prostredníctvom tlačidla CLEAN
Platný pre Roomba série: i, 900, 800 a 700

Zatlačte a na 10 sekúnd podržte zatlačené tlačidlo CLEAN. Po uvoľnení tlačidla sa ozve séria tónov, ktoré potvrdzujú úspešný reset robota.

Reset prostredníctvom tlačidiel SPOT a DOCK
Platný pre Roomba série: e, 800 s Wi-Fi, 600 s Wi-Fi, 600, 500

Zatlačte a na 10 sekúnd podržte naraz zatlačené tlačidlá SPOT a DOCK. Po uvoľnení tlačidiel sa ozve séria tónov, ktoré potvrdzujú úspešný reset robota.

Po resete robota sa môžu vymazať všetky informácie o čase a pláne upratovania.