FAQ

Ako zresetovať robota Roomba do výrobných nastavení?

Vytiahnite robota z nabíjacej stanice a v zapnutom stave:

Roomba série 500 a 600 – súčasne na 10 sekúnd podržte zatlačené tlačidlá DOCK a SPOT. Po uvoľnení tlačidiel sa ozve vzostupný zvuk, ako keď bol robot prvýkrát spustený.

Roomba série 700 a 800 – na 10 sekúnd podržte zatlačené tlačidlo CLEAN až kým sa na displayi nezobrazí nápis „RST“. Po uvoľnení tlačidla sa ozve vzostupný zvuk, ako keď bol robot prvýkrát spustený.

Po zresetovaní sa z robota môžu vymazať všetky informácie o čase a pláne upratovania.