FAQ

Po zaparkovaní zhasli všetky indikátory na Roombe. Je to chyba?

Roomby s najnovším firmwareom sa po pripojení k nabíjacej stanici po jednej minúte prepnú do šetriaceho režimu a vypnú všetky indikátory. Roomba sa ďalej nabíja a je pripravená na vysávanie, ale indikátory sú vypnuté. Ak chcete zistiť stav nabitia batérie, jedným zatlačením tlačidla CLEAN sa indikátory opäť rozsvietia. Po ďalšom zatlačení CLEAN sa spustí vysávanie. Počas šetriaceho režimu indikuje pripojenie Roomby k nabíjacej stanici LED indikátor priamo na nabíjacej stanici. Keď je Roomba odpojená, LED indikátor bliká, keď je Roomba pripojená, LED indikátor svieti.