Roomba sa vrátila do nabíjacej stanice a batéria ešte nebola vybitá.

Roomba série 600, 700, 800 a e: V prípade, že nie sú použité virtuálne majáky na navigáciu Roomby po jednotlivých miestnostiach (vybrané modely), Roomba bude jednu miestnosť upratovať maximálne 1 hodinu a potom sa vráti do nabíjacej stanice. Roomba si sama vypočítava veľkosť miestnosti a prispôsobuje čas, ako dlho bude vysávať. Pokiaľ je upratovaný priestor veľmi veľký, spustí sa automaticky 1-hodinový režim vysávania, avšak je potrebné myslieť na to, že odporúčaná veľkosť miestnosti na jeden vysávací cyklus je max. 20-30 m2.

Pokiaľ sú vysávané miestnosti väčšie, je potrebné rozdeliť ich pomocou virtuálnych stien na menšie časti, alebo použiť virtuálne majáky pre navigáciu Roomby po jednotlivých miestnostiach.

Roomba série 900, i a s: Pokiaľ sa Roombe počas vysávania vybije batéria, automaticky sa vráti na nabíjaciu stanicu kde sa dobije, aby mohla po 90 minútach nabíjania pokračovať a povysávať všetky miestnosti. Počas nabíjania v režime Recharge & Resume bude okrem indikátoru stavu batérie blikať aj tlačidlo CLEAN. Takisto v aplikácii iRobot HOME bude uvedená informácia, že Roomba si iba dobíja batériu, aby mohla pokračovať vo vysávaní.

S každým nákupom u nás získate