FAQ

Akú najvyššiu prekážku je schopný prekonať robotický vysávač Roomba (prah, prechodová lišta...)?

Prechodové lišty nie sú pre robotické vysávače Roomba žiaden problém. Prahy prekonáva až do výšky 1,6 cm.