FAQ

Koľko mobilných zariadení môže byť pripojených k Roombe 900?

K jednej Roombe série 900 môže byť pripojených až 10 mobilných zariadení. Roomba môže reagovať naraz iba na povely z jedného zariadenia.