FAQ

Ako môžem pridať ďalšie mobilné zariadenie na ovládanie mojej Roomby 900?

Ak chcete pridať ďalšie mobilné zariadenia k Roombe, ktoré ju budú môcť ovládať, postupujte nasledovne:

V aplikácii iRobot HOME v hornom ľavom rohu stlačte  wifi menuMenu. Vyberte možnosť Pridať robota. Vyberte robota, ku ktorému sa chcete pripojiť. Uistite sa, že robot je pripojený k nabíjacej stanici a je zapnutý. Následne stlačte a držte tlačidlo  wifi domcekDOCK na vašej Roombe, až kým nezaznie séria tónov (asi po 2 sekundách). Keď uvoľníte tlačidlo, Wi-Fi ikona sa rozsvieti na zeleno.