FAQ

Krok č. 4 – Pripojenie mobilného zariadenia k Roombe

wifi 2

  • wifi appleiOS: Opustite aplikáciu iRobot HOME stlačením  wifi homeHome tlačidla  na vašom mobilnom zariadení. Prejdite do Nastavení → Wi-Fi a vyberte Wi-Fi sieť, ktorú vytvorila “Roomba”
  • wifi android2Android: Tento krok nieje nutný, mobilné zariadenie sa pripojí k Roombe automaticky. Pokiaľ sa mobilné zariadenie k Roombe nepripojí, riešenie nájdete v ďalšej časti FAQ.