FAQ

Krok č. 2 – Vloženie hesla

Teraz vložte heslo Wi-Fi siete, ku ktorej chcete Roombu pripojiť. Ak Wi-Fi sieť nepožaduje heslo, nechajte políčko nevyplnené.