Prechádza Braava jet m6 cez nízke prechodové lišty?

Vo výrobných nastaveniach Braavy jet m6 nie je prechod cez prechodové lišty povolený. Je to z dôvodu, aby Braava jet m6 pri mopovaní nevychádzala na koberce. Umiestnenie prechodových líšt (prahov) je potrebné vyznačiť priamo v mape.

Najskôr je potrebné kvôli zapojeniu sa do programu betaverzií iRobot zmeniť nastavenia iRobot účtu. Až po tejto zmene bude možné nastaviť prechod Braavy jet m6 cez prechodové lišty. Na stránke https://homesupport.irobot.com/ je potrebné sa prihlásiť a v časti Explore your account zvoliť Edit profile. Keďže beta funkcie robotov sú dostupné iba pre amerických zákazníkov, je potrebné nastaviť Country na US (United States). Po tejto zmene bude potrebné z aplikácie iRobot Home v smartfóne sa odhlásiť a potom opätovne prihlásiť. Možno bude potrebné aplikáciu odinštalovať a opätovne nainštalovať a v úvodných nastaveniach zvoliť umiestnenie USA a jazyk angličtina.

Následne na domovskej obrazovke aplikácie iRobot Home pribudne voľba PROGRAM BETAVERZIÍ iRobot, v ktorej je potrebné povoliť možnosť Prahy pre m6.

Následne je potrebné dať robotu mapovať priestor. V časti Mapy zvoliť cez menu možnosť Cyklus mapovania. Pri tomto mapovaní Braava jet m6 stále cez prechodové lišty prechádzať nebude.

Keď bude po 2-5 cykloch mopovania vytvorená mapa priestoru, cez voľbu Prahy je potrebné vyznačiť priestor, kde sa prechodová lišta (prah) nachádza.

1

Následne je potrebné spustiť nový čistiaci cyklus mopovania. Keďže Braava jet m6 kontinuálne mapuje čistený priestor, pri ďalšom čistiacom cykle cez prechodovú lištu prejde a novú miestnosť zobrazí v mape priestoru.

2

V aktualizovanej mape potom stačí priradiť miestnosti, ktorá sa nachádza za prechodovou lištou názov a Braava jet m6 bude teraz prechádzať aj do tejto miestnosti. Takto je možné postupne namapovať kompletnú domácnosť aj s miestnosťami, ktoré sú oddelené prechodovými lištami.

3

 

S každým nákupom u nás získate