Prechádza Braava jet m6 cez nízke prechodové lišty?

Braave jet m6 je potrebné dať mapovať priestor, teda vytvoriť inteligentnú mapu podľa nasledujúceho postupu. V časti Mapy zvoľte cez menu možnosť Cyklus mapovania. Pri tomto mapovacom cykle Braava jet m6 stále cez prechodové lišty prechádzať nebude.

Keď bude po 2-5 cykloch mopovania vytvorená mapa priestoru, cez voľbu Prahy je potrebné vyznačiť priestor, kde sa prechodová lišta (prah) nachádza.

1

Následne ja potrebné spustiť nový čistiaci cyklus mopovania. Je potrebné zvoliť čistiť všade (nie konkrétnu miestnosť), alebo mapovací cyklus. Keďže Braava jet m6 kontinuálne mapuje čistený priestor, pri ďalšom čistiacom cykle cez prechodovú lištu prejde a novú miestnosť zobrazí v mape priestoru.

2

V aktualizovanej mape potom stačí priradiť miestnosti, ktorá sa nachádza za prechodovou lištou názov a Braava jet m6 bude teraz prechádzať aj do tejto miestnosti. Takto je možné postupne namapovať kompletnú domácnosť aj s miestnosťami, ktoré sú oddelené prechodovými lištami.

3

 

S každým nákupom u nás získate